دکتری تخصصی شیلات عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه استادیار پایه 16
دارای 120 مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی و علمی پژوهشی
ارائه مقاله در همایش های معتبر بین المللی و ملی
چاپ 5 عنوان کتاب
کسب 8 عنوان پژوهشگر برتر کشوری، استانی و دانشگاهی
10 سال معاون و رئیس دانشگاه های آزاد و دولتی
مدرس 23 دوره آموزشی تخصصی در سطح کشوری و استانی
5 عنوان مدیر نمونه دانشگاهی
مجری طرح پرورش ماهیان خاویاری
شرکت در بیش از 40 دوره آموزشی تخصصی مدیریتی و مهارتی
داور تخصصی بیش از 7 مجله علمی پژوهشی در زمینه شیلات و آبزیان و محیط زیست

دکتری تخصصی شیلات، استادیار پایه 14
چاپ 35 مقاله در مجلات ISI علمی پژوهشی
ارائه بیش از 70 عنوان مقاله بصورت سخنرانی و پوستر در کنفرانس های معتبر بین المللی و ملی
ترجمه و چاپ 5 عنوان کتاب
داور مجلات ISI و مجلات علمی-پژوهشی در زمینه شیلات و آبزیان
مجری و همکار بیش از 8 طرح دانشگاهی
انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر کشوری و دانشگاهی در پندین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر
مدیر پروژه پرورش ماهیان خاویاری