آدرس
استان: گیلان، شهرستان : آستارا، بخش : لوندویل، روستا: چلوند، آبادی: قره سو، خیابان ( جاده قره سو )، بن بست شهید شافعی، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،